Inbouwklaar, milieubewust, servicegericht

Profiteer van ons full-service aanbod voor kant-en-klare behuizingen

BOREN

Van een fijne boring tot grote passingen produceren we elke behuizing volgens uw afzonderlijke specificaties.

FREZEN

Met onze moderneen CNC-productie frezen we volgens uw wensen. Uitsparingen of contouren exact passend, snel en efficiënt.

GRAVEREN

Ook het graveren van uw logo en andere elementen behoort tot ons aanbod. Natuurlijk maken we de gravures voor u graag in elke gewenste kleur.

LAZERN

Dankzij ons eigen lasercenter bewerken we roestvaststalen behuizingen en platen snel en betrouwbaar volgens uw afzonderlijke vereisten.

POEDERCOATING

We poedercoaten behuizingen, commandobehuizingen of draagarm-systemen in elke gewenste RAL-kleur. Ook speciale kleuren zijn natuurlijk mogelijk.

LAKKEN

Ook kunnen we al uw behuizingen in elke gewenste RAL-kleur lakken. Daarbij zijn gronden en een speciale kleuropbouw ook mogelijk.

ZEEFDRUK

Uw logo en teksten of markeringen drukken we naar wens in een zeefdrukproces.

DIGITALE DRUK

Digitale druk is bijzonder geschikt voor kleinere aantallen en bij de weergave van complexe verlopen of afbeeldingen.

EMV-BEHUIZING

Om uw componenten te beschermen tegen elektromagnetische straling bieden we u onze gunstige standaard EMV-behuizing conform. Naar wens produceren we elke andere ROLEC-behuizing ook in EMV-conforme uitvoering.

DISPLAYPANELEN

Voor alle behuizingen bieden we u met plezier geschikte displaypanelen op maat aan. Afhankelijk van de toepassing in verschillende materialen en diktes.

TOEBEHOREN

Bijpassende frontplaten, montageplaten, draagrails of klemmen, een omvangrijk portfolio aan kabelwartels, blindstoppen, enz. horen ook bij het ROLEC-assortiment.

 

Full-Service-Montage

U wilt alle onderdelen al volledig gemonteerd geleverd krijgen? Geen probleem! Ons montageteam neemt graag alle montagewerkzaamheden voor u over.

RegelgevingIP-/IK-beschermklassen Certificeringsteken

Regelgeving

We nemen wettelijke voorschriften en het behoud van ons milieu zeer serieus.

Zoals u al kunt lezen onder het kopje duurzaamheid, zijn de bescherming van ons milieu en het duurzaam gebruik van hulpbronnen voor ons erg belangrijk. Daarom letten wij uiteraard strikt op de naleving van de wettelijke voorschriften. Lees meer over onze verklaring over conflictmineralen, REACH en ROHS bij ROLEC.

VERKLARING MET BETREKKING TOT CONFLICTEN VAN MINERALEN

Op 21 juli 2010 ondertekende de Amerikaanse president Barack Obama de Dodd-Frank Act, die naast de regulering van de financiële markten bedrijven ook verplichtte om geen grondstoffen uit conflictgebieden te gebruiken (§ 1502).

Dit omvat de publicatie- en rapportageverplichtingen voor "conflictmineralen": bedrijven die genoteerd zijn aan de Amerikaanse beurzen moeten het gebruik van bepaalde grondstoffen die afkomstig zijn uit de Democratische Republiek Congo of andere naburige staten (Angola, Burundi, Republiek Congo, Rwanda , Zambia, Soedan, Tanzania, Oeganda, Centraal-Afrikaanse Republiek).

Conflictmaterialen met betrekking tot deze wet zijn onder meer tin, tantaal, wolfraam en goud.

We zijn ons ervan bewust dat de winning van deze "conflictmineralen" in verschillende landen, met name in Centraal-Afrika, kan leiden tot winsten die worden gebruikt om gewapende conflicten te financieren die kunnen leiden tot onaanvaardbare mensenrechtenschendingen.

We hebben onze leveranciers laten weten dat we geen producten en grondstoffen kunnen accepteren die goud, tantaal, tin of wolfraam bevatten uit conflictgebieden. Onze leveranciers zijn gevraagd ons direct te informeren als zij dergelijke 'conflictmineralen' in hun producten gebruiken. Alle eerdere bevestigingen in onze toeleveringsketen hebben geen afwijkingen van de bestelling aangetoond. We gaan er dus van uit dat ROLEC-producten niet de genoemde mineralen uit de bovengenoemde regio bevatten.

Verder is de naleving van deze bestelling een onderdeel van onze leveringsvoorwaarden en hebben we onze leveranciers gevraagd te garanderen dat er geen “conflictmineralen” worden gebruikt in hun toeleveringsketen.

PDF-download

REACH

Veilig gebruik van materialen in de gehele waardeketen

Het denkbeeld van de duurzaamheid is vast verankerd in de filosofie van het bedrijf: ROLEC denkt, handelt en voelt strategisch, passioneel en milieubewust! Ook voor ons geldt:
Chemicaliën moeten in het algemeen zo worden geproduceerd en toegepast, dat ongunstige effecten op mens en milieu tot een absoluut minimum blijven beperkt.
De Europese Unie (EU) heeft dat m.i.v. 01-06-2007 omgezet inde zogenoemde REACH-verordening. Deze is gebaseerd op het principe van de eigen verantwoordelijkheid van alle bedrijven die chemicaliën importeren, produceren en verwerken. Zij zijn verplicht om te waarborgen dat zij veilig omgaan met hun materialen en samenstellingen. Zij zijn verplicht om de gebruikte materialen te laten registreren, noodzakelijke gegevens te verzamelen en deze in de gehele waardeketen door te geven.
Leveranciers van producten hebben in principe alleen dan een informatieplicht, wanneer van buiten de EU geïmporteerde producten* materialen met meer dan 0,1% (w/w) uit de door de ECHA (European Chemicals Agency, Helsinki) gepubliceerde kandidatenlijst bevatten (art. 33).
(*Met de producten worden in dit verband artikelen bedoeld, waarvan vorm, oppervlakte en gestalte hun werking in grotere mate bepalen dan de chemische samenstelling.)

REACH en de relevantie voor ROLEC

ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH geldt zoals bedoeld in de REACH-verordening als „downstream-gebruiker” en „leverancier van producten”; er bestaat daarom geen registratieplicht. Uit onze producten komen geen stoffen vrij. Zodoende wordt art. 7 lid 1 van de verordening bij ons eveneens niet toegepast; wel komen wij graag en nauwgezet onze informatieplicht na als „leverancier van producten”(art. 33 van de REACH-verordening).
De door ons gebruikte materialen en samenstellingen (lakken, poederlakken, kleef-, koel- en smeermiddelen in onze productie) worden uitsluitend binnen de EU aangeschaft. Klanten die deze materialen bijvoorbeeld voor reparaties of voor de eigen productie bij ons willen aanschaffen, ontvangen via onze leveranciers de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen conform REACH.
Wij laten vanzelfsprekend alle van buiten de EU ingekochte producten (onderdelen resp. modules) op mogelijke aandelen van de materialen uit de kandidatenlijst controleren. Wanneer deze in een bedenkelijke hoeveelheid (>0,1 % (w/w)) aanwezig zijn, informeren wij onmiddellijk alle betrokken partijen.

Voorleveranciers en REACH

De REACH-verordening betekent: „No data – no market!”
Dat betekent voor Rolec: Onze leveranciers moeten zich ervan bewust zijn dat wij goederen alleen van hen kunnen afnemen, wanneer zij hun producten conform REACH hebben gecontroleerd en de noodzakelijke gegevens kunnen leveren.
Vanzelfsprekend verwachten wij ook van onze leveranciers die buiten de EU actief zijn – als importeur of fabrikant – dat zij bijtijds hebben gehandeld om aan de eisen te voldoen.
Alle buiten de EU gevestigde leveranciers zijn verplicht om de verwerkte materiaalsamenstellingen en -bereidingen die onze producten betreffen, te controleren op aandelen van de in de kandidatenlijst vermelde materialen en deze zo nodig te vervangen.
Dit laatste was tot nu toe niet noodzakelijk; geen van onze producten hoefde op basis van REACH wat betreft samenstelling te worden gewijzigd.
REACH vormt een „levend systeem” en zal constant worden uitgebreid. Eveneens bekommeren wij ons ook verder om de onbedenkelijkheid van de bij ons gebruikte materialen.
Daarom is REACH vanzelfsprekend vast geïntegreerd in al onze processen.

PDF-Download

ROHS

Veiligheid en transparantie met het materiaal naar keuze

ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH volgt in de keuze van materialen alle in de markt gebruikelijke regels en wettelijke voorschriften op. Zo worden in alle standaardproducten van ROLEC uitsluitend die grondstoffen gebruikt die voldoen aan de richtlijn 2011 / 65 / EU „Reduction of hazardous substances”.

Volgens deze richtlijn mag sinds 01-07-2006 uitsluitend die elektrische en elektronische apparatuur in omloop worden gebracht, die bepaalde gevaarlijke stoffen niet bevatten. Daarbij gaat het in het bijzonder om lood, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenyl (PBB) resp. polybroomdifenylether (PBDE). Het productassortiment van Rolec is als sinds 01-05-2005 conform RoHS.

Afgestemd op de bijzondere eisen van bepaalde branches en kerncompetenties van onze klanten bieden wij op maat gesneden oplossingen aan die kunnen afwijken van de standaardoplossingen. Zo is gewaarborgd dat iedere besteller de grootst mogelijke veiligheid en volledige transparantie in de toestand van de hoogwaardige behuizingen van ROLEC krijgt.

PDF-Download

IP-/IK-beschermklassen

De opgave van de beschermklasse van een behuizing wordt vastgelegd door de afkorting IP (Ingress Protection) en een tweecijferig kencijfer. Het eerste cijfer heeft twee betekenissen: Bescherming voor personen en bedrijfsmiddelen. Het tweede cijfer heeft slechts één betekenis: Bescherming tegen water.

Standaard zijn nagenoeg alle ROLEC-behuizingen uitgevoerd in de beschermklassen IP 65 en IP 66 en deze voldoen daarmee aan een hoge industriële standaard voor serieproducten: dat wil zeggen de behuizingen bieden bescherming tegen het indringen van water en stof.

Bovendien kunnen op verzoek ROLEC-standaardbehuizingen van aluminium en polyester worden uitgevoerd in de beschermklassen IP 67 en IP 69K.

Definitie van het 1e IP kencijfer

0 = Niet beschermd

Beschermingsomvang: – – – – –

1 = Grote vreemde voorwerpen

Beschermingsomvang: Bescherming tegen toevallig aanraken van een groot oppervlak van intern bewegende delen, bijv. met de hand, maar geen bescherming tegen opzettelijke toegang tot deze delen. Bescherming tegen binnendringen van vaste vreemde voorwerpen met een doorsnede van meer dan 50 mm.

2 = Middelgrote vreemde voorwerpen

Beschermingsomvang: Bescherming tegen het aanraken van actieve of intern bewegende delen. Bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen met een diameter groter dan 12 mm

3 = Kleine vreemde voorwerpen

Beschermingsomvang: Bescherming tegen aanraken van actieve of interne bewegende delen met werktuigen, draden e.d. van een dikte die groter is dan 2,5 mm. Bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen met een diameter van meer dan 2,5 mm.

4 = Korrelvormige vreemde voorwerpen

Beschermingsomvang: Bescherming tegen het aanraken van actieve of inwendige bewegende delen met gereedschap, kabels e.d. met een dikte van meer dan 1 mm.

5 = Stofafzetting

Beschermingsomvang: Volledige bescherming tegen het aanraken van onder spanning staande inwendige bewegende delen. Bescherming tegen schadelijke stofafzettingen. Het binnendringen van stof is niet volledig te voorkomen, maar het stof mag niet in hoeveelheden binnendringen, die de werkwijze belemmeren.

6 = Stofintrede

Beschermingsomvang: Volledige bescherming tegen het aanraken van onder spanning staande inwendige bewegende delen. Bescherming tegen het binnendringen van stof.

Definitie van het 2e IP kengetal

 0 = Niet beschermd

Beschermingsomvang: - - - - -

1 = Beschermd tegen waterdruppels

Beschermingsomvang: Loodrecht vallende druppels mogen geen schadelijk effect hebben.

2 = Beschermd tegen waterdruppels als de behuizing tot 15° is geheld

Beschermingsomvang: Loodrecht vallende druppels mogen geen schadelijk effect hebben als de behuizing in en hoek tot 15° aan beide zijden van de loodlijnen is geheld.

3 = Beschermd tegen sproeiwater

Beschermingsomvang: Water dat in een hoek tot 60° aan beide zijden van de loodlijnen wordt gesproeid mag keen schadelijk effect hebben.

4 = Beschermd tegen spatwater

Beschermingsomvang: Water dat uit elke richting tegen de behuizing wordt gespoten, mag geen schadelijk effect hebben.

5 = Beschermd tegen waterstralen

Beschermingsomvang: Water dat uit elke richting tegen de behuizing als straal wordt gericht, mag geen schadelijk effect hebben.

6 = Beschermd tegen sterke waterstralen

Beschermingsomvang: Water dat uit elke richting als straal tegen de behuizing wordt gericht, mag geen schadelijk effect hebben.

7 = Beschermd tegen de effecten bij tijdelijk onderdompelen in water

Beschermingsomvang: Water mag niet in een hoeveelheid intreden die schadelijke effecten veroorzaakt als de behuizing tijdelijk in water wordt ondergedompeld onder genormeerde druk- en tijdvoorwaarden.

8 = Beschermd tegen de effecten bij voortdurend onderdompelen in water

Beschermingsomvang: Water mag niet in een hoeveelheid intreden die schadelijke effecten veroorzaakt, als de behuizing duurzaam in water wordt ondergedompeld onder voorwaarden die tussen de fabrikant en de gebruiker dienen te worden overeengekomen. De voorwaarden moeten echter zwaarden zijn als die voor kencijfer 7.

9K = Water bij hogedruk-/stoomstraalreiniging

Beschermingsomvang: Water dat uit elke richting onder verhoogde druk tegen de behuizing wordt gericht, mag geen schadelijk effect hebben.

Aanwijzing

De voor de ROLEC-behuizing vermelde beschermklassen hebben betrekking op een onbewerkte standaardbehuizing in de leveringstoestand. Vooral bij de bescherming tegen water (tweede kencijfer) is aan de testvoorwaarden voldaan als in de voorgeschreven tijd van de test geen water of een niet-schadelijke hoeveelheid water is binnengedrongen. Omdat de controles van de beschermklasse geen rekening houden met veroudering, is de instandhouding van de beschermklasse gedurende de levensduur van het apparaat niet gewaarborgd. Er is eveneens geen rekening gehouden met temperatuurschommelingen, zoals deze bijvoorbeeld kunnen optreden in de open lucht. Dergelijke temperatuurschommelingen hebben o.a. onderdruk in de behuizing tot gevolg en er kan onder bepaalde omstandigheden vocht worden aangezogen door de afdichtingsgedeelten. ROLEC heeft hiervoor inbouw-drukcompensatie-elementen op voorraad.

IK-beschermklassen - slagvastheid

De IK-beschermklasse is een maat voor het weerstandsvermogen van behuizingen van elektrische bedrijfsmiddelen tegen mechanische belasting, vooral bij belasting door slagen. De IK-code is internationaal genormaliseerd volgens IEC 62262 (komt overeen met EN 62262, vroeger EN 50102). Er zijn tien beschermklassen, overeenkomstig de slagenergie, waartegen de behuizing bestand is.

00 = Geen bescherming

Test: – – – – –

01-05 = Slag < 1 joule

Test: Slag vanaf korte afstand

06 = Slag 1 joule

Test: 500 g vanaf 20 cm

07 = Slag 2 joule

Test: 500 g vanaf 40 cm

08 = Slag 5 joule

Test: 1,7 kg vanaf 29,5 cm

09 = Slag 10 joule

Test: 5 kg vanaf 20 cm

10 = Slag 20 joule

Test: 5 kg vanaf 40 cm

Certificeringsteken

Als internationaal bedrijf in de woningbouw en als wereldwijde partner van de elektronicamarkten, bieden wij onze klanten wereldwijd erkende goedkeuringsnormen. Meer informatie over de individuele goedkeuringen vindt u hier.

UL

Underwriters Laboratories (kortweg UL) is opgericht in 1894 en is een onafhankelijke organisatie die producten onderzoekt en certificeert op hun veiligheid. UL test producten, componenten, materialen en systemen om te bepalen of ze aan specifieke eisen voldoen. Als dit het geval is, mogen deze producten het UL-keurmerk dragen, waarvoor een toeslag geldt, zolang ze voldoen aan de gespecificeerde normen. UL heeft meer dan 1.300 veiligheidsnormen ontwikkeld, een typische norm voor elektrische goederen dekt niet alleen de vereisten voor elektrische veiligheid, maar ook een breed spectrum met betrekking tot ontvlambaarheid en mechanische gevaren. Voor de certificering van zijn product door UL moet een fabrikant bewijzen dat hij voldoet aan de gespecificeerde veiligheidseisen, waarvan de meeste door UL zelf zijn ontwikkeld. Tegelijkertijd moet een fabrikant een passend systeem gebruiken om ervoor te zorgen dat elk exemplaar van zijn product ook voldoet aan de gestelde veiligheidseisen.

Met deze goedkeuring ontvangt u de volgende ROLEC producten: aluDISC, aluCASE, aluNORM, aluPLUS, commandCASEpolyDOOR, polyTOP, multiPANEL

CSA GROEP

De CSA is een onafhankelijke standaardorganisatie uit Canada en bestaat sinds 1919. De kennis en ervaring van de CSA Group omvat de ontwikkeling van standaarden, training en adviesdiensten, evenals wereldwijde producttests en certificering in alle belangrijke zakelijke gebieden. CSA ontwikkelt en onderhoudt meer dan 3000 normen en voorschriften op het gebied van veiligheid, ontwerp of prestaties. De CSA Group controleert de conformiteit met normen en richtlijnen, evenals EMC-tests, radiogoedkeuringen voor meer dan 140 landen en omgevingssimulaties.

Met deze goedkeuring ontvangt u de volgende ROLEC producten: aluDISC, aluCASE, aluNORM, conFORM, polyTOP, polyDOOR

DNV-GL

DNV-GL (voorheen Germanischer Lloyd) opereert internationaal als classificatiebureau met een focus op scheepvaart, olie en gas en hernieuwbare energie. Ze bieden onder andere typegoedkeuringen, verificaties, prestatietestdiensten, certificering van alle materialen, componenten en systemen die relevant zijn voor de veilige werking en kwaliteit van een schip.

Met deze goedkeuring ontvangt u de volgende ROLEC producten: aluCASE, conFORM, polyKOM, polyTOP

Bel ons
+49 5751 4003-0

 

Schrijf een e-mail naar
info@rolec.com

 

Of gebruik onze
Contactformulier